Hvordan får du andre end din kommunikationsafdeling til at læse tørre tal om din virksomheds kommunikationsindsats? Det spørgsmål stillede Arbejdstilsynet Kailow. Vores svar var: Visuelt indhold virker. Infografikker og illustrationer er en effektiv måde at servere budskaber på.

Formidlingsopgaven bestod i at visualisere Arbejdstilsynets kommunikationsregnskab. Så medarbejderne internt kan få indblik i og motiveres af, hvordan den eksterne kommunikationsindsats skaber effekt. Det ønske stillede krav til den visuelle udformning, den grafiske streg og kompositionen. Plakaten kan både anvendes som print i A3-format og på web og sociale medier.

Design efter nyhedskriterierne

Kompositionen spiller en betydelig rolle, hvis en plakat skal have den rette effekt. Ved at imitere nyhedskriterierne, hvor de vigtigste informationer er placeret øverst på plakaten, får du hurtigt din modtagers opmærksomhed. Arbejdstilsynets vigtigste resultater er fremhævet først med røde bokse, som øjet automatisk vil søge mod. For at underbygge de vigtige pointer er der også valgt at variere i fontstørrelsen. Det medvirker til en let læsbarhed for modtageren, der nærmest får informationerne foræret uden de store anstrengelser. Ikoner som Facebook og LinkedIn er så rodfæstet i vores hukommelse, at det også er strategisk at fremhæve dem for at fastholde modtageren.

Less is more, fordi det virker

I forhold til at gøre plakaten enkel er den holdt i to farver, som er Arbejdstilsynets grundfarver: lilla og rød. Det er to tunge farver, der vejer op i billedet. Derfor er de vigtige informationer fremhævet i rød og lilla. For at skabe mere awareness. De to farver er også i overensstemmelse med Arbejdstilsynets visuelle identitet.
Arbejdet med kontraster har også været en del af designprocessen, da det skaber et virkningsfuldt udtryk. Den lilla farve bliver derfor flere steder anvendt med en lavere opacity. På den måde bliver plakaten meget enkel, men ved hjælp af kontraster og komposition bliver der skabt opmærksomhed og overskuelighed, så det er nemt for øjet at registrere budskaberne. Selvom øjet opfanger meget på relativ kort tid, kan for mange farver og former være en stor forvirringsfaktor. Derfor virker det ældgamle designmantra ”Less is more” stadigvæk, især hvis kravet om at skabe lettilgængelig kommunikation skal holdes i hævd.